Wat begon als een virus ver weg in China, is de afgelopen periode snel richting Europa en Nederland gekomen. Voordat we het wisten was er een lock-down en worden we, als maatschappij, erop voorbereid dat dit nog geruime tijd kan gaan duren.

Een deel van de organisaties, waarbij de business dit toelaat, draaien door. Spreiding is hierbij de sleutel. Oprekken van de bedrijfstijd, werken in shifts en meer thuiswerk beperkt de risico’s enorm.

Bestaande digitale technieken, onder andere communicatie op afstand, zijn snel ingevoerd. Veranderingen die eerst voor de komende jaren voor mogelijk werden gehouden, maar waarbij de boot werd afgehouden, vinden nu in de meeste gevallen binnen vier weken hun weg.

Van de medewerkers en leidinggevenden vraagt dit andere kwaliteiten. Hoe stuur je op afstand? Hoe hou je je teams bij elkaar? Welke media zet je in? Hoe blijf je als team met elkaar in sociale en zakelijke samenhang? Hoe stuur je op afstand op de resultaten?

“Veranderingen die eerst voor de komende jaren voor mogelijk werden gehouden, maar waarbij de boot werd afgehouden, vinden nu in de meeste gevallen binnen vier weken hun weg.”

Houd in ieder geval regelmatig contact met de medewerkers en bied de medewerkers ook de mogelijkheid onderling contact te onderhouden. Het kost wat meer tijd, maar probeer ze regelmatig en minimaal eenmaal per week te spreken. Kijk of je binnen de organisatie van de shifts iedereen eenmaal per week op kantoor kan laten zijn. Probeer via de moderne media de groepsresultaten te delen. Probeer, nu de lockdown er is, ook een ‘leuk’ uurtje in te bouwen. Zo kun je een comedy hour doen waarbij men binnen de zakelijke WhatsApp komische noten, zoals korte filmpjes kan delen. Kortom het is een nieuwe tijd en dat vraagt om andere skills.

Gezien de ervaringen die wij nu al als maatschappij hebben met op afstand werken, spreiding van tijden enzovoorts, hoop ik dat we dit vasthouden. Natuurlijk zal het deels verplicht zijn om de (voorlopige) 1,5 meter economie vorm te geven, maar ook omdat het gewoonweg voordelen biedt. Samenwerken is noodzakelijk, maar samen werken op dezelfde plek is lang niet altijd nodig. Nu al blijkt dat we efficiënter werken, dus verdienen we een deel van onze geleden schade terug. Dit omdat deze productiviteitsstijging feitelijk geen investering vraagt. Ook dienen we te beseffen dat op een schaal 1:10 er grote verschillen zijn tussen de medewerkers. Waar de ene medewerker gedijt op sociale contacten tijdens het werk, produceert de andere optimaal als deze thuis kan werken. Erken de verschillen, maar kom wel tot een bedrijfsvisie om hier betekenis aan te geven.

Nu is het vooral een leer- en ervaringsfase, die we spoedig dienen te evalueren. Om keuzes te maken hoe we dit verder faciliteren en borgen.

Meer informatie over onze dienstverlening?
Bel René Voorwerk, 06 456 42298