INDIVIDU - Eding & Partners

Waarom bij de ene organisatie wel, maar bij de andere niet?

 

Waarom slaagt een persoon wel bij de ene organisatie en niet bij de andere organisatie?

Het is verbazingwekkend dat we vaak spreken over het feit dat iedereen uniek is, maar we ervan uit gaan dat iedereen hetzelfde kan functioneren.

 

De vraag is: welke talenten hebben we nodig? Wie heeft welke talenten? Kennen we deze talenten en worden ze ook optimaal ingezet? Dit begint al bij de instroom: de organisatie en het functieprofiel zijn bekend, maar weet je wel wat voor persoon je zoekt om jouw team te versterken? En als je dit weet, hoe weet je dan of de kandidaat aan deze eisen voldoet?

Wat is de potentieel analyse?

Dit instrument is een analyse model dat is gebaseerd op 312 stellingen. Het resultaat geeft een dwarsdoorsnede van de vaardigheden en de talenten die iemand bezit.

 

Waarom de potentieel analyse?

Tijdens een gesprek komen niet de talenten en vaardigheden van een kandidaat naar boven, in de analyse wel.

 

Weten jouw bestaande medewerkers welke talenten zij hebben? Of wordt er een project begonnen waar je intern geschikte personen voor zoekt?

 

Ook kun je als verantwoordelijke behoefte hebben aan reflectie van een ervaren iemand. Vanuit een bedrijfskundige blik bieden wij hiervoor schaduwmanagement. Bij schaduwmanagement zitten wij niet aan het stuur, maar zijn wij raadgevend. Wij werken als een soort adviserend navigatiesysteem. We kijken terug hoe zaken zijn gelopen en kijken vooruit hoe de zaken verder opgepakt kunnen worden.

 

Wij zijn jouw partner in business.

"Halen jouw medewerkers het beste uit zichzelf?"

Afgeronde projecten

Ontwikkelen

Een directeur van een onderwijsinstelling wilde effectiever functioneren. Met een TMA-analyse is de persoonlijkheid concreet in beeld gebracht en werd duidelijk waar zijn kracht lag. Met deze inzichten is adequaat schaduwmanagement geleverd. De klant kon de juiste strategie kiezen om vraagstukken in het kader van samenwerking en projecten aan te pakken. Hierdoor werd zijn persoonlijke effectiviteit sterker.

Groeien

Een advocatenkantoor wil tot een verdere groei komen. Niet alleen in omvang maar ook in reputatie. Om de ontwikkel- en de sterke kanten van de medewerkers in beeld te brengen, hebben alle medewerkers een TMA-analyse gedaan. Daarna zijn ze individueel begeleid om na de verkregen inzichten tot een betere performance te komen. Dezelfde aanpak zal binnenkort worden gebruikt bij de uitbreiding van het team.

OVER EDING & PARTNERS

 

- CONTACT

MEER OVER

 

 

 

 

 NIEUWSBRIEF

OVER EDING & PARTNERS

 

NIEUWSBRIEF

Individu

Share This