ORGANISATIES - Eding & Partners

Een wendbare organisatie

 

Een wendbare organisatie is het antwoord op een snel veranderende omgeving en om langdurig concurrentievoordeel te behalen. Een wendbare organisatie is innovatiever, doordat het bestaand èn toekomstig arbeidspotentieel optimaal benut. Mensen krijgen meer uitdaging in hun werk, kunnen privé en werk goed afstemmen en de fysieke mobiliteit wordt vergroot. Een wendbare organisatie is klantgerichter en weet een hogere productiviteit te bereiken.

 

Om tot een wendbare organisatie te komen, dienen alle belanghebbenden te gaan bewegen. Bestaande patronen dienen te worden doorbroken en de werkwijze en afspraken worden teruggebracht tot de eenvoud. Vervolgens ontstaat er een klimaat waarin de medewerkers kunnen floreren en zelf de verandering kunnen realiseren. Wij faciliteren slechts. Op welke manier we dit doen lees je hieronder.

Weet jij wat een porder is?

 

Dat was iemand die begin twintigste eeuw op pad ging om mensen te wekken voor hun werk. Want wekkers waren duur en schaars. Zoals je waarschijnlijk wel weet zijn er geen porders meer werkzaam. Onze wekkers en telefoons kunnen ons wekken, waar we ook zijn. Zo zijn er veel beroepen die verdwijnen en nieuwe beroepen die ontstaan.

 

We leven in een tijdperk met nieuwe technologie en een golf van ‘disruption’ trekt door verschillende sectoren. Ben je klaar voor deze golf wanneer hij jouw sector en daarmee jouw organisatie bereikt?

 

Wij ondersteunen je bij strategische beslissingen. Daarnaast kunnen we bij verschillende acties veel voor je betekenen. Als veranderkundigen kunnen wij adviseren en helpen bij het implementeren. Van A naar B komen is wat je wilt, maar het zijn juist de stappen daartussen waar het om gaat. Wij brengen focus aan op de gewenste verandering, bieden structuur en expertise en nemen mensen mee in de verandering. Er is pas sprake van een echte verandering als er voldoende draagvlak is en er sprake is van een goede borging.

 

Regelvrijheid

 

Een hoge mate van regelvrijheid zowel voor de individuele medewerker als voor de teams is een voorwaarde. De regelvrijheid bestaat onder andere uit het toekennen van bevoegdheden waardoor de medewerkers hun eigen werk kunnen beïnvloeden. Dit heeft invloed op de inzet, opbrengst en kwaliteit. Op deze manier kunnen vraagstukken en verstoringen in het proces zelfstandig door hen worden opgelost.

Je kunt ons onder andere inschakelen in een rol als:

 

  • Interimmanager
  • Projectleider
  • Programmaleider
  • Kwartiermaker
  • Schaduwmanager
  • Coach
  • Moderator

 

 

Samenwerking

 

Naast deze individuele vrijheid, besteden wij ook veel aandacht aan samenwerking binnen een organisatie. Een team dient duidelijk gemeenschappelijke kaders en uitdaging te hebben met concrete doelen, regelvrijheid en overeenstemming over de manier waarop deze doelen bereikt gaan worden. Om dit te kunnen doen dienen teams over de juiste informatie te beschikken om te weten of het team op het juiste spoor zit. Hierdoor kunnen ze elkaar binnen het team feedback geven waardoor men beter samenwerkt en men makkelijker de doelen kan bereiken.

 

 

Betrokkenheid

 

Wanneer aan de individuele medewerkers en aan groepen regelvrijheid en duidelijke taken worden toegekend en de resultaten regelmatig worden geëvalueerd zal zowel het individu als het team zich verantwoordelijk gaan voelen. Deze verantwoordelijkheid uit zich met name in een hoge mate van betrokkenheid. De energie zal minder in de procesbeheersing gaan zitten en meer op de resultaten gericht zijn. De productiviteit en het innovatief vermogen zullen toenemen.

Schoon schip maken

 

Dit is een uitdrukking die veel wordt gebruikt. We bedoelen dat er ruimte gemaakt dient te worden voor veranderingen. Dit kan door oude patronen en gewoontes te doorbreken en nieuwe op te bouwen.

 

De aanpak kan bestaan uit het vormen van een programma en/of projectteam, een taskforce samenstellen of tijdelijk een bestaande managementrol door een ander te laten vervullen. De vorm is afhankelijk van de mogelijkheden en keuzes die je maakt. Het gaat erom dat mensen, teams en organisaties weer met elkaar verbonden worden. Hierdoor kan er focus aangebracht worden, patronen kunnen worden doorbroken en veranderingen kunnen worden uitgevoerd en geborgd.

 

"Wij adviseren niet alleen, maar realiseren!"

De context moet veranderen, de medewerkers volgen

 

Eding & Partners is de partner als het op reorganiseren aankomt, of het nu gaat om Lean werken, klantgericht zijn, een hernieuwde focus of een andere cultuur. Alles draait om de context waarin medewerkers werken.  Sturen op de context is daarom in beginsel nog veel belangrijker dan het richten ‘op de medewerkers die moeten veranderen’.

 

Het begint met duidelijk te krijgen wanneer je tevreden bent na de verandering. Als we dat weten dan kunnen we aan de slag. We zullen een korte analyse doen van de verandergebieden. Hierbij zijn structuur, cultuur, leiderschap, sturingsmechanismen, processen en communicatie de belangrijksten. Die analyse doen we niet op basis van wat je vertelt, maar doen we op basis van de ervaringen van de medewerkers. Het gaat er immers niet om wat je doet of hoe je het doet, het gaat om het resultaat. Afhankelijk van het vraagstuk brengen we dan focus aan op de verandergebieden.

Afgeronde projecten

ICT-transitie

Door een middelbare onderwijsorganisatie was er een transitie gestart gericht op de vorming van één servicegroep. Als onderdeel hiervan liep er ook een ICT-outsourcing project. De transitie was door omstandigheden gestagneerd. Wij hebben de transitie verder vormgegeven. Hierbij was in het bijzonder aandacht voor de inrichting van de processen, eenduidigheid van de dienstverlening en de begeleiding van de medewerkers. Ook is er een tijdelijke borging van de ICT gerealiseerd in afwachting van de voorbereiding en de uitvoering van een aanbestedingsprocedure.

Bouwbedrijf uit de problemen

Een bouwbedrijf met circa 45 medewerkers maakte al jaren achtereen verlies. Met de medewerkers is gesproken op welke manier we de organisatie efficiënter en doelgerichter kunnen maken. Op basis hiervan zijn de processen anders ingericht en is er een grotere verantwoordelijkheid bij de medewerkers neergelegd. Dit leidde tot een 30-tal verbeterpunten die zijn uitgevoerd en het bedrijf binnen 6 maanden weer winstgevend werd.

ICT-regie

De ICT-functie is door een snelle groei, die de organisatie heeft doorgemaakt, onvoldoende geprofessionaliseerd en versnipperd vormgegeven. Naast de dagelijkse leiding aan een team ICT-medewerkers was de opdracht een transitieplan op te stellen. Dit had zowel een inhoudelijke ICT-dimensie (architectuur, standaardisatie, risicomanagement, testbeleid en beheer) - als een organisatorische dimensie. Dit transitieplan is uitgevoerd.

Noodscenario's declaratieverwerking uitgevoerd

Een verzekeraar, ontstaan uit een fusie van vier partners, gaat de organisatie stroomlijnen. Als onderdeel hiervan verdwijnen er circa twintig locaties en ontstaan er vijf grootschalige locaties. Om te voorkomen dat door de reorganisatie de primaire processen in gevaar komen hebben wij een aantal mitigerende maatregelen getroffen. Deze waren erop gericht de bestaande processen van de oude organisatie in de lucht te houden totdat de nieuwe organisatie ingericht was. Het verandermanagement richtte zich hierbij zowel op de procesinrichting, de ICT en de medewerkers. Vooral draagvlakontwikkeling en instructie waren cruciaal voor het welslagen van de opdracht.

 

OVER EDING & PARTNERS

 

- CONTACT

MEER OVER

 

 

 

 

 NIEUWSBRIEF

OVER EDING & PARTNERS

 

NIEUWSBRIEF

Weet jij wat een
porder is?

 

Dat was iemand die begin twintigste eeuw op pad ging om mensen te wekken voor hun werk. Want wekkers waren duur en schaars. Zoals je waarschijnlijk wel weet zijn er geen porders meer werkzaam. Onze wekkers en telefoons kunnen ons wekken, waar we ook zijn. Zo zijn er veel beroepen die verdwijnen en nieuwe beroepen die ontstaan.

 

We leven in een tijdperk met nieuwe technologie en een golf van ‘disruption’ trekt door verschillende sectoren. Ben je klaar voor deze golf wanneer hij jouw sector en daarmee jouw organisatie bereikt?

 

Wij ondersteunen je bij strategische beslissingen. Daarnaast kunnen we bij verschillende acties veel voor je betekenen. Als veranderkundigen kunnen wij adviseren en helpen bij het implementeren. Van A naar B komen is wat je wilt, maar het zijn juist de stappen daartussen waar het om gaat. Wij brengen focus aan op de gewenste verandering, bieden structuur en expertise en nemen mensen mee in de verandering. Er is pas sprake van een echte verandering als er voldoende draagvlak is en er sprake is van een goede borging.

 

Organisaties

Share This