TEAMS - Eding & Partners

Hoe krijg je een succesvol team?

 

Op alle niveaus zijn er teams, maar wordt er ook echt samengewerkt? Om te komen tot effectief samenwerken is veel nodig. Denk hierbij bijvoorbeeld aan overeenstemming over de doelen, verwachtingen en inzichten. Maar ook de invloed op de capaciteit en de productie, de ruimte voor feedback en duidelijke verantwoordelijkheden spelen een rol.

 

Per situatie is de stijl verschillend. De ene keer kan het gaan om crisismanagement om zaken op orde te krijgen en de andere keer kan het juist de aandacht zijn die nodig is in een team om ze weer in positie te krijgen. Maar het draait altijd om leiderschap, duidelijkheid, transparantie en vertrouwen.

Een team in beweging krijgen is waar het om draait.

 

Wij bieden hiervoor de noodzakelijke ondersteuning. Daarbij komt dat we als specialist worden gezien als het gaat om te komen tot wendbare organisatie met zelfstandig werkende teams.

 

 Jouw organisatie krijgt de mensen die het verdient, maar daar moet je wel aan werken.

"Jouw organisatie krijgt de mensen die het verdient,

maar daar moet je wel aan werken"

Afgeronde projecten

Student centraal en docent in positie

Bij een tweetal hbo-opleidingen was door de groei de structuur niet meer passend. Gevolg was grote teams met weinig focus. Wij hebben een herstructurering uitgevoerd. De belangrijkste kenmerken hiervan: een eenvoudige structuur, kleine multidisciplinaire teams die verbonden zijn aan vaste studentgroepen, duidelijke taken en verantwoordelijkheden op het gebied van kwaliteit, organisatie en administratie. De student staat nu echt centraal en de docent is hierdoor weer in positie.

Reorganisatie HRM-afdeling

Tijdens een reorganisatieproces van een gehele organisatie was de HRM-afdeling cruciaal maar functioneerde door verloop bij de leiding niet meer. Door actieve interventies werd er snel een verdeling gemaakt in de beheerrol en de adviesrol. De beheerrol richtte zich op de cijfermatige en administratieve HRM-taken en de medewerkers met de adviesrol kregen een actieve rol in het mobiliteitsvraagstuk. De organisatie-inrichting kwam tot stand en de HRM-afdeling stond weer op de kaart.

Financiële - en ICT-afdeling geherstructureerd

Voor een lokale overheid is voor de afdeling Financiën en ICT tijdelijke management geleverd. Belangrijkste uitdagingen bij deze opdracht waren: optimaliseren van de financiële processen/ algemene bedrijfsvoering en een integraal informatiebeleid opstellen en uitvoeren. Focus bij het informatiebeleid was: adequaat en lean gegevensbeheer, standaardisatie, betrouwbaarheid, beveiliging en een optimale toegankelijkheid/ uitwisselbaarheid van data met andere overheden en diensten.

OVER EDING & PARTNERS

 

- CONTACT

MEER OVER

 

 

 

 

 NIEUWSBRIEF

"Jouw organisatie krijgt de mensen die het verdient, maar daar moet je wel aan werken"

OVER EDING & PARTNERS

 

NIEUWSBRIEF

Teams

"Jouw organisatie krijgt de mensen die het verdient,

maar daar moet je wel aan werken"

Share This