De corona is de hete atmosfeer rondom sterren die zich uitstrekt over miljoenen kilometers. Zij is normaliter niet zichtbaar, maar bezit veel energie met impact naar alle richtingen. Je kunt dit als een metafoor zien naar de impact op organisaties. De Corona vormt het middelpunt in de driehoek mens, proces en IT. Een gebied waarin ik als founder van Eding & Partners (ook) actief ben. 

Veel bedrijven kozen snel voor het op afstand gaan werken. Dit beperkt zich tot op heden tot de uitvoering van de technische aanpassingen, wat natuurlijk veel impact heeft gehad. Ondertussen zijn veel bedrijven een nieuwe strategie aan het bepalen. Hoe lang zullen we de voorkeur aan thuiswerk blijven geven, in welke omvang doen we dit en in welke mate kunnen we dit (laten) faciliteren? 

Hoe lang zullen we de voorkeur aan thuiswerk blijven geven, in welke omvang doen we dit en in welke mate kunnen we dit (laten) faciliteren? 

Alles heeft te maken met de ICT-volwassenheid van een organisatie en de ambities die de organisatie heeft. De ICT-volwassenheid dien je breed te zien. Individuele IT-volwassenheid, de teamvolwassenheid om bijvoorbeeld op afstand samen te werken, de hardware, de technische infrastructuur en de beschikbare software.

Dit model geeft dit mooi weer. Veel organisaties zitten nog in de fase van ‘huis op orde brengen’.

Dus zal de organisatie als eerste de ambities dienen te formuleren; waar willen wij staan als organisatie in het huidige tijdperk van risicobeperking? Daarop volgt, onder deskundige begeleiding, de inventarisatie . Daarna  wordt een gepast plan gemaakt om de bestaande situatie, de ambitie en de IT-volwassenheid met elkaar te verbinden. En als laatste volgt de implementatie.

Rene Voorwerk: “In mijn praktijk heb ik eerder te maken gehad met een organisatie waarbij er veel ICT-ambities waren. Het IT-huis zelf was op orde. De factor mens had zichzelf echter onterecht gekwalificeerd als IT vaardig. Een eenvoudige praktijktest wees uit dat men onder het basisniveau zat voor internet en office. Met name het besef van veiligheidsrisico’s bleek onvoldoende aanwezig. Door ons op de factor mens te richten ging bij de medewerkers de IT-volwassenheid omhoog. Binnen twee maanden leidde dit tot betere prestaties en een forse afname van de helpdesk calls.

Kortom, bezint eer ge begint.

Wil je meer weten over de driehoek mens, proces en IT, juist in coronatijd?
Bel René Voorwerk van Eding & Partners, 06 456 42298