Met de Corona maatregelen mis je door het thuiswerk een belangrijk bindmiddel; de werkvloer. Daar wordt immers,  op basis van de waarden en normen die men hanteert en deelt, de cultuur vormgegeven. Je kunt voor de klanten een prachtige merkwaarde aan de buitenkant hebben, maar die merkwaarde dient wel onderhouden en geborgd te worden.

In een organisatie kan dit via verschillende sturingsmechanismen. Deze sturingsmechanismen kunnen een officieel karakter hebben, zoals werving en selectie, opleiding en training en overleg, maar juist de niet officiële mechanismen, zoals de omgangsvormen, leiderschap en de mate van autonomie maken écht het verschil. De organisatie krijgt de teams die het verdient.  

Het product krijgt de merkwaarde wat uiteindelijk vanuit de intrinsieke organisatie wordt gevormd. Om dit te bereiken zijn er gedragsregels die de merkwaarde ondersteunen. Deze gedragsregels kun je beschouwen als de normen. De waarden liggen dieper. Een waardensysteem is individueel. Het gaat om de zaken die voor iemand écht belangrijk zijn. Soms stemmen deze waarden overeen met de afgesproken gedragsregels en soms ook niet. Deze kun je in het werk beïnvloeden door samen te werken en een bepaalde autonomie te bereiken.

Als medewerkers veel thuis werken is het lastig de niet officiële beïnvloedingsmechanismen vorm te geven. Daar zul je dus extra energie in moeten steken.

Als medewerkers veel thuis werken is het lastig de niet officiële beïnvloedings- mechanismen vorm te geven. Daar zul je dus extra energie in moeten steken. Sowieso betekent dit dat er wekelijks een fysiek contact moment moet zijn van minimaal twee dagdelen. Dat betekent niet dat je dan de boel moet entertainen; men dient gewoon binnen de gedeelde normen te werken. Daarnaast zul je als manager actiever de intrinsieke merkwaarde dienen te stimuleren, medewerkers hierin mee te nemen en veel ‘face-to- face’ gesprekken moeten voeren. Vaak is de dooddoener ‘geen tijd’ dan aan de orde. maar je bent manager of niet. Ook de manager bespaart tijd door meer thuis te werken en effectiever via de beschikbare IT-facility te vergaderen.

Meer weten over het laden van je merk? Bel René Voorwerk van Eding & Partners: 06 456 422 98

Als founder van Eding en Partners adviseer ik regelmatig klanten over de wijze waarop zij hun merkwaarde kunnen onderhouden en kunnen gebruiken voor de intrinsieke motivatie van een merk. Recent heb ik een dienstverlenende organisatie ondersteund de merkwaarde te ontleden en te vertalen naar team afspraken, KPI, gewenst en noodzakelijk gedrag en individuele en teamverantwoordelijkheden. Het voorwerk kost best veel tijd, maar de uitwerking was binnen een paar weken duidelijk merkbaar in een betere performance.