Eerder deelde ik op LinkedIn een artikel van Femke de Vries dat als kop had: “Aansturen op kwantitatieve doelen werkt averechts.” Een artikel dat velen met mij onderschreven. Immers, wanneer de organisatie primair op productie gericht is, dan kan dit leiden tot cherry-picking en een negatieve cultuur creëren.

Ik vergeet nooit dat ik lang geleden een auto wilde aanschaffen en in oktober van de dealer te horen kreeg: “Wij hebben onze target gehaald, dus levering zal pas in januari plaatsvinden.” Een effect dat volstrekt niet in het belang van de klant is en uiteindelijk ook niet voor de onderneming. Ik ben naar een concurrent gegaan en nooit meer bij deze dealer teruggekeerd.

Het sturen op alleen individuele doelen is mijns inziens niet effectief. Een enge sturing op de productie zal een negatief gevolg hebben voor de kwaliteit. Hoewel ik als verandermanager meestal vooruitkijk, kan het geen kwaad af en toe ook eens terug te kijken. Dit om te leren van zaken die ik al weet. Veel zaken op managementgebied zijn al een keer uitgevonden. Neem als voorbeeld de kwaliteitscirkels in Japan; een manier van werken waar een team verantwoordelijk is voor het gehele proces én eindproduct. Het is één van de elementen van het Japanse Kaizen principe. Kaizen betekent letterlijk “verbeteren naar goed”. In kleine stappen worden er verbeteringen doorgevoerd om verspilling te voorkomen. Verspilling op het gebied van wachttijden, overbodige handelingen en manco’s in de productie. Het mooie van deze methode is dat dit zonder project gebeurt, maar een onderdeel vormt van de dagelijkse werkpraktijk. Het zal duidelijk zijn dat een zelfstandig georganiseerd team hier prima voor uitgedaagd kan worden.

“Het is dan ook bijzonder dat veel organisaties, mede onder druk van de economische omstandigheden, weer teruggrijpen naar alleen productiecijfers op individueel niveau.”

Agile- en lean werken zijn in essentie niet veel anders dan methoden om, vanuit de gedachte van groepsverantwoordelijkheid, zaken beter en efficiënter te laten lopen. Prima instrumenten die passen in de huidige tijd. Het is dan ook bijzonder dat veel organisaties, mede onder druk van de economische omstandigheden, weer teruggrijpen naar alleen productiecijfers op individueel niveau, terwijl juist nu teamwork en gebruik maken van elkaars kwaliteiten de manier van overleven is.

Meer weten over zelforganiserende teams? Bel René Voorwerk
van Eding & Partners: 06 456 422 98

Als founder van Eding en Partners begeleid ik regelmatig klanten in de transitie naar zelforganiserende teams. Recent heb ik een opdracht afgerond om teams in een productie-omgeving tot zelforganisatie te transformeren. Binnen drie maanden werden de resultaten zichtbaar. Eigenaarschap, betere kwaliteit en meer productie. Wat wil je nog meer?