De lockdown heeft ons allemaal overvallen. Toch heeft de Nederlandse economie een enorme veerkracht getoond. Dat thuiswerken in korte tijd het nieuwe normaal zou zijn had ik vorig jaar, net als u, niet bedacht. Dit levert wél direct weer nieuwe uitdagingen op. Recent was ik op een koffie-uur voor ondernemers waar de unanieme mening was dat we het gemist hadden. We vonden het fijn elkaar weer live te zien en te spreken in plaats van achter glas, met de poes op schoot en de eigen koffie, te converseren.

Natuurlijk zijn video conferencing en telefonisch overleggen uitermate doeltreffend en handig. Het scheelt (veel) reistijd en maakt de gemiddelde medewerker productiever. Dat is prima. Steeds meer verschijnen er echter onderzoeken die aantonen dat medewerkers daarmee wél gebukt gaan onder het gebrek aan sociale contacten. Ook de wat creatievere bijeenkomsten, zoals een brainstorm, kunnen wel digitaal op afstand, maar dat heeft niet de voorkeur.

Ondertussen kunnen we ervan uit gaan dat thuiswerken een ‘blijvertje’ is. In het Financieel Dagblad van 14 september jl. heeft Rik Winkel hier een artikel aan geweid. Het blijkt dat met name grote bedrijven ernaar streven de kantoorbezoeken fors te beperken. Dit betekent dat de fysieke locaties van bedrijven meer de functie van een ‘ontmoetingsplaats’ krijgen, vooral gericht op (veilige) groepsbijeenkomst met een formeel karakter en meer informele bijeenkomsten. Een bedrijf zal dus meer een ‘bedrijfshonk’ zijn. Om de risico’s van besmetting te beperken (na Corona, als die periode er echt komt…), verdient het aanbeveling om de teams in te richten en te organiseren als ‘bubbles’. Dus, als voorbeeld, alleen leden van team A, als bubble Team A, treffen elkaar.

“De fysieke locaties van bedrijven krijgen meer de functie van een ontmoetingsplaats”

Deze verandering vraagt ook iets van de managers. Zoals u wellicht weet ben ik uitgesproken voorstander van teamontwikkeling. Tot aan het ultieme zelforganiserende toe. Maar in veel organisaties werken nog managers die vanuit het klassieke model managen. Deze managers moeten hun focus meer richten op vertrouwen, in plaats van te controleren. Begeleiden in plaats van sturen. Ze moeten zich ook bezig gaan houden met de sociale kant en de work/life balance. Het team zal inzicht moeten hebben in de eigen performance zodat men ziet welke inzet tot welk resultaat heeft geleid. Het is het resultaat wat telt en niet de tijd die aan werk besteed is. Dus het wordt tijd af te stappen van de ‘negen-tot-vijf-mentaliteit’. Spreiden die werktijden en de bedrijfstijden, zodat de ouders overdag boodschappen kunnen doen, sporten of de kinderen kunnen verzorgen. De transitie is begonnen!

Meer weten over transities?

Bel René Voorwerk van Eding & Partners: 06 456 422 98

Als founder van Eding en Partners begeleid ik regelmatig klanten bij de transities. Daarbij stel ik de mens centraal en beïnvloed ik het proces, ICT, structuur en uiteindelijk het gedrag.