In mijn rol als interimmanager heb ik regelmatig te maken met in-en uitstroom van medewerkers. Met name bij de instroom merk ik dat we in Nederland, voor wat betreft zelforganisatie, nog een lange weg te gaan hebben. Selectiegesprekken zijn ook voor mij spannende momenten, omdat ik het juiste teamlid probeer te selecteren. Nu kunt u denken: een zelf organiserend team doet dit toch zelf? Tja, dat klopt, maar een team kent verschillende fases van volwassenheid en mijn opdrachten zijn doorgaans te kort om met ‘mijn’ team die fase van volwassenheid die bij werving past te bereiken…

“Nu kunt u denken: een zelforganiserend team doet dit toch zelf?”

In deze selectiegesprekken leg ik meestal ook het begrip zelforganisatie uit en geef ik aan in welke fase het team zit. Vaak krijgt dit verhaal bij de sollicitant een enthousiast onthaal, maar mijn enthousiasme wordt later vaak wat minder. Want klaarblijkelijk begrijpt men de theorie wel, maar de praktijk niet. Veel van deze enthousiaste sollicitanten stellen aan het einde van het gesprek toch de vraag of er op bepaalde werkdagen en werktijden mag worden gewerkt. Wanneer dit gebeurt wordt bij mij de rode knop ingedrukt. Met veel geduld leg ik dan opnieuw uit dat in de basis een team zelf verantwoordelijk is voor de manier waarop ze het werk organiseren. Mits de KPI per dag wordt gehaald. Dat betekent dus ook dat de planning van de capaciteit door het team zelf wordt gedaan. Vaak zie ik dan van die glazige konijnenogen die mij aankijken. Je ziet ze denken: dat moet toch een leidinggevende doen? Nee dus. Verlof? Zoek het even zelf uit!

Meer weten over zelforganiserende teams? Bel dan met René Voorwerk van Eding & Partners op 06 456 422 98 of kijk op de site www.edingenpartners.nl