Zo goed als een organisatie zich aan de buitenwereld weet te verkopen, zo slecht weet deze dit meestal naar binnen toe te vertalen. Hierbij komt de geloofwaardigheid in gevaar. Wanneer een organisatie bijvoorbeeld zegt een klantgerichte onderneming te zijn, maar deze is uitsluitend op kantoortijd bereikbaar, dan wordt het al snel een loze kreet. Als de organisatie vervolgens de medewerkers ook niet zelf de vertaling laat maken van dit begrip, dan kun je het wel vergeten.

Wat ik vaak zie is dat er vele megabytes zijn besteed aan top-down verhalen, waarin de missie en visie worden uitgelegd. Als het tegenzit dan moeten vooral de medewerkers heel veel. Of zij dat ook willen is dan de vraag. Laat staan of ze het ook kunnen.

“Als het tegen zit, dan moeten vooral de medewerkers heel veel”

Wil je mensen intrinsiek motiveren, dan moeten je ze meenemen in het vormen en het delen van de visie; datgene waar de organisatie voor staat. Het begrip is meestal door de jaren heen gerijpt en vormt het fundament van een organisatie. Wanneer je dit eenvoudig en consequent uitdraagt, dan zal dit in de genen komen te zitten en ook overdraagbaar zijn. Het is vooral een leiderschapskwestie op alle niveaus en begint met de voorbeeldfunctie van de leider. Welke waarden en normen horen hierbij? Ook zelf aanwezig zijn en verdiepen, als je weet dat de toko van 8:00 tot 20:00 open is. Niet vanuit controle, maar vooral vanuit oprechte belangstelling en betrokkenheid. Dit dient intrinsiek te zijn en niet voort te komen uit een ‘oh ja ik moet er weer eens een keer zijn tot 20:00 uur’ houding.

“Het begint met de voorbeeldfunctie van de leider”

Om een diepere betekenis aan de normen en waarden van een organisatie te geven, moet je teams betrekken in de visie die hieraan vastzit. Hoe kan men het verschil maken, richting en betekenis geven aan de missie en hoe kan men zich scherp houden? Niet top down, maar vooral bottom up. Stel gezamenlijk kaders vast omtrent de handelingsruimte en inzicht. Hieruit volgen duidelijke afspraken. Leg duidelijke taken vast, bespreek de intrinsieke motivatie waarvoor men het doet en stel een aantal KPI’s vast waar men als team op stuurt en jij het team, als leidinggevende, op aanspreekt.

Een team zelforganiserend maken is leuk! Niet omdat het kan, maar omdat het moet.

Meer weten over zelforganiserende teams? Bel dan met René Voorwerk van Eding & Partners op 06 456 422 98 of kijk op de site www.edingenpartners.nl