Ieder bedrijf heeft een imago. Bedoeld of onbedoeld associeert de klant een product van een bepaald merk met een klantwaarde. Als bedrijf kun je die werkbeleving beïnvloeden.

Het begint met de vraag: hoe wil ik dat klanten ons product zien? Als dienstverlener, zakelijk, voorkomend of juist vrij in de omgang? Of een product dat 100% staat voor garantie? Kortom, welke associaties moet ons merk oproepen? Vaak beperkt een bedrijf zich tot interne communicatie. Dan hebben we het over instructies en kennis. Maar als je imago wilt omzetten in identiteit dan hebben we het over internal branding.

Met internal branding wordt het gedrag van medewerkers direct gekoppeld aan de merkwaarde die je als bedrijf wilt bereiken. Ook bij  zelforganiserende teams is dit een van de belangrijkste randvoorwaarden om tot een succes te komen.

“Ook bij zelforganiserende teams is internal branding een van de belangrijkste randvoorwaarden.”

Om dit te doen kun je gebruik maken van HRM-instrumenten, marketing en interne communicatie. Dit dient dan niet, zoals veelal wél gebeurt, separaat van elkaar plaats te vinden. Nee, het vraagt om een integrale aanpak en verantwoordelijkheid.

Globaal zijn bij internal branding een aantal fases te onderscheiden. Het begint met bepalen hoe het concurrentieveld eruitziet en met welke merkwaarde een organisatie zich wil onderscheiden, In dezelfde fase wordt gemeten welke waarden in de organisatie worden gedeeld. Als dit in kaart is gebracht kun je een merkbelofte formuleren. Als de merkbelofte duidelijk is dan kan dit verder worden toegelicht en worden gecommuniceerd. Het dient een formulering te zijn die mensen bindt en enthousiasmeert. De medewerkers dienen erin te geloven en te gaan vonken. Dat vonken moet ertoe leiden dat medewerkers actief worden in het vertalen naar de betekenis voor henzelf. Naar passend gedrag en andere voorwaarden die nodig zijn om dit waar te maken, zoals procesoptimalisatie en ICT. Dus een duidelijke ‘bottom-up’ aanpak in plaats van ‘top-down’.

“Dus een duidelijke ‘bottom-up’ aanpak in plaats van ‘top-down’.”

Dan volgt het ‘in de praktijk brengen’ en start de feedforward loop. Constant vooruitkijken op welke manier je de zaken kunt verbeteren die de merkwaarde versterken. De merkwaarde kan worden vertaald in indicatoren waarmee je zowel bij de klant als bij de medewerkers kunt meten of de inzet om de merkwaarde te versterken effectief is. Als borging kunnen HRM-instrumenten worden gebruikt waarbij dit formeel en integraal terugkomt in het ontwikkeling en beoordelen. Daarna kom je in een continu verbetercyclusproces terecht en wordt de merkwaarde telkens verder versterkt.

Goede voorbeelden in Nederland zijn Coolblue en Rituals. Waar je je als klant echt welkom voelt en gehandeld wordt vanuit bepaalde klantwaarden.

Meer weten over zelforganiserende teams? Bel dan met René Voorwerk van Eding & Partners op 06 456 422 98 of kijk op de site www.edingenpartners.nl