Big data zorgt er wereldwijd voor dat kennisdeling en de informatievraag intensiveert. Voor het publieke domein heeft dit ook zijn gevolgen. De bedrijven en burgers willen een 24/7 dienstverlening vanaf één loket (Single point of access). Medewerkers willen onafhankelijk van tijd en plaats kunnen werken met hun eigen device. Technisch is dit allemaal te realiseren. Maar ook de organisatie zal hiervoor in al haar facetten van mens, structuur en proces herijkt dienen te worden. Aan het woord is René Voorwerk, transitiemanager/eigenaar van Eding & Partners.