Deel 1: De medewerker centraal

In deze column wil ik het eerste ‘geheim’ van succesvol innoveren introduceren. Ik heb in totaal 6 ‘geheimen’, in de aankomende maanden komen ze allemaal aan bod in verschillende columns. Het eerste ‘geheim’ gaat over het centraal stellen van de medewerker en het stimuleren van samenwerking binnen en buiten je organisatie. In deze column ga ik met name in op het centraal stellen van de medewerker. De volgende column zal dieper ingaan op het belang van samenwerking.


Mensen zonder energie

Op dit moment gaan maar weinig Nederlanders met energie naar hun werk. Slechts 8% van de Nederlanders werkt vanuit positieve energie! Dit resultaat komt onder andere naar voren uit een onderzoek uitgevoerd door Integron “Werkbeleving in Nederland 2015”. Dit zijn verontrustende cijfers, want het is natuurlijk raar dat mensen alleen dingen doen omdat het moet. En dat ze hun autonomie volledig hebben ingeleverd voor een stukje schijnzekerheid dat salaris heet. De oudere generatie accepteert dit nog (met de nadruk op nog), maar de nieuwe generatie werknemers zeker niet, die wil meer zelf kunnen bepalen en werken vanuit passie en hun eigen purpose. Op YouTube staat er een video korter dan 3 minuten die haarfijn uitlegt hoe het komt dat we alle creativiteit als mens hebben verloren. Het begint namelijk al vanaf je 4de jaar, zie “Doing is the best kind of thinking”. Herken jij dit?

“Het is zonde als mensen zichzelf thuislaten op het werk. Het is gaaf als mensen zich meebrengen naar het werk.” – Pieter Parie


Werken vanuit betrokkenheid

Ik heb bij diverse organisaties gewerkt en maar al te vaak zag ik het volgende gebeuren. Directeuren/afdelingshoofden die de werknemers toespreken tijdens bijvoorbeeld de nieuwsjaarborrel en dan benoemen dat ze het komende jaar zich gaan inzetten om meer medewerkers vanuit passie te laten werken. Klinkt goed, maar vaak blijft het bij meerdere malen per jaar uitspreken, zonder concrete invulling te geven aan deze woorden. Een medewerker gaat echt niet vanzelf vanuit zijn passie werken. Het gaat erom dat je medewerkers betrekt vanuit hun intrinsieke motivatie en eigen purpose.


Het potentieel benutten

Iedere organisatie wil medewerkers die werken vanuit passie en purpose. Wat zou het toch gaaf zijn als je medewerkers het werk leuk vinden en zelf keuzes kunnen maken die passen binnen de visie van het bedrijf. Voor elke teamleider, afdelingshoofd, divisiedirecteur, HR-manager of CEO heb ik een aantal vragen samengesteld. Indien jouw organisatie stilstaat bij de onderstaande vragen, dan is de kans groot dat de medewerkers met meer energie aan het werk gaan.


Stuur je op de context?

Weet jij welke skills en competenties je werknemers hebben, naast datgene die ze nodig hebben om de werkzaamheden uit te voeren?
Op welke manier geef jij je medewerker de kans om zelfstandig keuzes te maken en betrek jij medewerkers bij vraagstukken waarvan bijvoorbeeld de boardroom/ divisie/ afdeling wakker ligt
En tenslotte van welk organisatiemodel maakt je organisatie gebruik? Het 100 jaar oude industrieel model of het netwerkmodel? Concreet betekent dit: zijn je medewerkers betrokken bij het formulieren van de visie van je organisatie en kan elke medewerker een intrinsieke bijdrage leveren aan het hogere doel?
Succesvol innoveren


Stel de medewerker centraal

Wil je als bedrijf aan de slag gaan met succesvol innoveren, dan is het toepassen van dit ‘geheim’ volgens mij de eerste in een reeks van zes die je ‘moet’ zetten: stel de medewerker centraal. Iemand die al zijn kennis en kunde inzet voor het bedrijf is noodzakelijk om succesvolle innovatie te realiseren. Wat zei Confusius ook alweer: “Geef me werk dat bij me past en ik hoef nooit meer te werken”. Maak dus op de juiste wijze gebruik van de aanwezige passie, energie, kennis en kunde die aanwezig is bij je medewerkers.

Wouter Truffino is founder van Connect Knowledge, Holland ConTech en heeft een Skunk Canvas ontwikkeld.